Trang Chủ

3 kỳ thi quan trọng cần tham gia nếu muốn du học Mỹ

Các bài kiểm tra năng lực đầu vào là tiêu chuẩn bắt buộc nếu bạn muốn trở thành tân sinh viên của các trường Đại học ở Mỹ. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn tham gia bài thi để chứng minh năng lực của một số môn để được miễn học. Vậy bạn biết ǵ về các kỳ thi cần phải tham gia khi du học Mỹ?

Placement Test – Kỳ thi cần phải tham gia nếu muốn du học Mỹ

Placement Test – Kỳ thi cần phải tham gia nếu muốn du học Mỹ

Placement Test – Kỳ thi cần phải tham gia nếu muốn du học Mỹ

Placement Test là các kỳ thi kiểm tra năng lực quan trọng được tổ chức bởi các trường đại học Mỹ để đánh giá tŕnh độ của học sinh trong những môn học cụ thể. Mục đích của những nhà làm giáo dục Mỹ  chính là nhằm giảm thiểu việc học lại những kiến thức mà học sinh đă được tiếp nhận qua cũng như giúp giảm thiểu việc học sinh vào học các môn học vượt quá khả năng của ḿnh. Chính v́ vậy, kỳ thi Placemant test thường hướng tới và bắt buộc với các đối tượng là những học sinh sắp hoặc mới nhập học vào các đại học Mỹ.

Số lượng môn thi của Placement Test bao gồm: các môn khoa học tự nhiên, một môn về kĩ năng đọc và một môn về kỹ năng viết.

Phần lớn các trường đại học ở Mỹ sẽ triển khai bài test năng lực này trên mạng vào mùa hè, ngay trước lúc nhập học hoặc trong những tuần đầu của năm học đầu tiên. Các kỳ thi này không đem lại tín chỉ và không được dùng để hoàn thành các yêu cầu về môn học hoặc tín chỉ để tốt nghiệp. Tuy nhiên, kết quả các kỳ thi này sẽ tác động đến các môn bạn được học. Cụ thể hơn, nếu kết quả của bạn cao hơn các ngưỡng nào đó được quy định trước, bạn sẽ được miễn học một số môn học cấp thấp và được vào học các môn học cấp cao hơn. Ngược lại, nếu kết quả của bạn thấp hơn các ngưỡng nào đó được quy định trước th́ bạn phải học một số môn học bổ trợ hoặc các môn học cấp thấp trước khi học các môn cao hơn.. Các trường đại học Mỹ  đều ghi rơ các quy định và các ngưỡng trong thông báo dành cho học sinh sắp nhập học.

Nh́n chung bạn chỉ cần ôn lại các kiến thức bạn đă học ở chương tŕnh phổ thông và không cần học thêm kiến thức ǵ mới là có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi quan trọng này khi du học Mỹ.

Kỳ thi quan trọng khi du học Mỹ – Test Out

Test Out là một kỳ thi của các khoa trong trường tự tổ chức để kiểm tra khả năng của bạn với các môn học cụ thể thuộc các khoa bạn đăng kư.

Test Out

Test Out không bắt buộc nhưng nó ảnh hưởng lớn đến cả quá tŕnh học tập của bạn

Các kỳ thi này là không bắt buộc nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến quá tŕnh học tập của bạn. Bởi lẽ, nếu vượt qua kỳ thi test out, bạn sẽ không phải học các môn học mà bạn thi Test Out. Căn cứ vào điểm thi test out các được điểm A hoặc S sẽ được các thầy cô tự động cập nhật cho các môn học này, được hưởng tín chỉ của các môn học này và dùng các kết quả này để hoàn thành các yêu cầu về môn học hoặc tín chỉ để tốt nghiệp.

Ngược lại, nếu bạn không vượt qua các kỳ thi quan trọng này, kết quả các kỳ thi không được tính vào bảng điểm. Và v́ vậy không ảnh hưởng đến điểm trung b́nh (GPA) của bạn.

Ưu điểm của kỳ thi Test Out chính là:

  • Bạn có thể chọn thi Test Out cho các môn học nằm trong khả năng của ḿnh.
  • Bạn có thể chọn thi Test Out cho các môn tự chọn (General Electives.
  • Nếu bạn vượt qua các ḱ thi này, thời gian học ở trường của bạn sẽ giảm xuống.
  • Nếu bạn vượt qua các ḱ thi này, chi phí cho việc học của bạn sẽ giảm xuống.
  • Nếu không vượt qua các ḱ thi này, điểm trung b́nh của bạn không bị ảnh hưởng.

Nếu bạn muốn giảm thời gian học ở trường, hoặc muốn giảm chi phí cho việc học ở đại học Mỹ của bạn, bạn nên thi Test Out. Tuy nhiên, nếu bạn muốn dành thời gian để thích nghi với môi trường sống của việc học tập tại Mỹ, hoặc muốn có thêm thời gian rèn luyện tiếng Anh, hoặc muốn học tất cả các môn học để nắm vững cơ bản, bạn không nên thi Test Out..

Kỳ thi quan trọng khi du học Mỹ – CLEP

CLEP có thể coi là kỳ thi khá quan trọng và cần phải vượt qua với những ai muốn du học Mỹ . Bởi lẽ, kết quả CLEP được chấp nhận quy đổi sang tín chỉ môn học ở khoảng 2900 trường đại học.

CLEP

CLEP là kỳ thi khá quan trọng và cần thiết khi du học Mỹ

Phần lớn các trường đại học chấp nhận quy đổi kết quả CLEP sang tín chỉ của môn học tương đương với môn học bạn thi nếu kết quả môn thi CLEP là trên 20, nhưng nhiều trường đặt ra ngưỡng tối thiểu riêng. Nếu kết quả CLEP được quy đổi sang tín chỉ cho môn tương đương, bạn không phải học các môn học mà bạn thi, điểm cho môn học đó là T (transfer) và không được tính vào điểm trung b́nh (GPA). Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được hưởng tín chỉ của các môn học này và dùng các kết quả này để hoàn thành các yêu cầu về môn học hoặc tín chỉ để tốt nghiệp.

Nếu bạn không vượt qua các kỳ thi này, kết quả các ḱ thi này không được tính vào bảng điểm và v́ vậy không ảnh hưởng đến điểm trung b́nh (GPA) của bạn.

Trước khi thi, bạn cần t́m hiểu xem trường có chấp nhận kết quả CLEP không và nếu có th́ chính sách và quy định của trường là như thế nào. Khi t́m hiểu thông tin, bạn cần t́m hiểu rơ các vấn đề sau:

  • Chính sách về học phí và tín chỉ.
  • Chính sách về điểm thi và điểm trung b́nh.
  • Yêu cầu phần bài luận không bắt buộc.


Theo báo du học