Thông tin Du Học Đức

Những điểm đặc biệt khi du học Đức

Tại Đức, hiện có 88 trường ĐH tổng hợp, 138 trường ĐH chuyên ngành, 46 trường ĐH nghệ thuật, 30 trường ĐH hành chính, 6 trường Sư phạm và 1 trường ĐH KHXH&NV. Cũng như tất cả các trường đại học khác trên thế giới, các trường đại học ở Đức là nơi cấp bằng cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ là bằng cấp cao nhất được cấp tại các trường đại học.

Chi tiết

Chuẩn bị hành trang du học ĐỨC

Nếu bạn có ư định du học tại Đức th́ bạn nên bắt đầu chuẩn bị hành trang cho ḿnh một năm trước đó, Nếu bạn có ư định du học tại Đức th́ bạn nên bắt đầu chuẩn bị hành trang cho ḿnh một năm trước đó, bởi tổ chức hành chính tại Đức rất chặt chẽ và đ̣i hỏi phải có khoảng thời gian nhất định để hoàn tất mọi thủ tục. Đây là những thông tin dành riêng cho sinh viên Việt muốn du học tại Đức.

Chi tiết


    Trang 1/2