Thông tin Du Học HQ


Chi Phí du học Hàn Quốc

Đối với bất cứ ai có kế hoạch tới Hàn Quốc học tập hoặc làm việc, đều quan tâm muốn biết chi phí sống ở Hàn Quốc thế nào và điều thứ 2 mà bạn muốn biết là – liệu bạn có bị sốc văn hóa khi sang Hàn Quốc sinh sống hay không. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn định hướng kế hoạch sống tại Hàn Quốc mà ở đây cụ thể là Seoul.

Chi tiết

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

Đối lập với hệ thống giáo dục ở Châu Âu, năm học ở Hàn Quốc bắt đầu từ tháng ba, ḱ nghỉ diễn ra vào tháng 7, tháng 8. Học ḱ 2 bắt đầu vào tháng 9 và kéo dài cho đến hết tháng 12. tiếp đó là ḱ nghỉ thứ 2 hay c̣n gọi là ḱ nghỉ đông kéo dài đến đầu tháng 2. Sau khi khai giảng vào đầu tháng ba học sinh c̣n có một ḱ nghỉ ngắn khoảng 1 tuần trước khi bắt đầu năm học mới.

Chi tiết


Du học Hàn Quốc có ưu điểm ǵ?

Hàn Quốc là một đất nước có nền văn hóa và truyền thống lâu đời, đang bảo tồn nhiều di sản văn hóa và phát huy truyền thống đó. Nền văn hóa vật thể, phi vật thể được h́nh thành qua hàng ngh́n năm lịch sử được kế thừa nguyên vẹn khắp nơi trong xă hội cho đến ngày nay.

Chi tiết

    Trang 1/1