Thông Tin Du Học Úc


Chính sách xét duyệt Visa học nghề và định cư khi du học Úc

Chính sách xét duyệt Visa học nghề và định cư khi du học Úc từ năm 2015: Ngày 23 tháng 11 năm 2014, Bộ Di trú và Biên pḥng Úc đă đưa ra thông báo về những thay đổi quan trọng đối với chính sách visa cho sinh viên quốc tế. Theo đó, Úc tiếp tục duy tŕ chính sách visa ưu tiên...

Chi tiết
NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH VISA DU HỌC ÚC

Những thay đổi về chính sách visa du học Úc trong năm 2014: Skill Assessment có giá trị tối đa 3 năm, Phí bằng chứng visa tăng gấp đôi, bổ sung ngành đầu bếp vào danh sách Di dân tay nghề, Thêm nghề nghiệp vào Danh sách tay nghề chuyên môn.

Chi tiết

Visa du học Úc

Mỗi năm có hàng ngh́n học sinh, sinh viên Việt Nam tới Úc theo đuổi con đường học tập. Để đạt được như vậy, mỗi bạn phải vượt qua hai cửa ải quan trọng nhất chính là xin thư mời học và xin visa.

Chi tiết

    Trang 1/3