Ngữ Pháp Tiếng Anh


Cách Dùng : "Neither- Nor"

* Ư NGHĨA CỦA NEITHER: - NEITHER có nghĩa CŨNG KHÔNG hoặc KHÔNG CÁI/CON/NGƯỜI NÀO TRONG HAI CÁI/CON/NGƯỜI hoặc “KHÔNG …CŨNG KHÔNG…” trong cấu trúc “NEITHER…NOR…”.

Chi tiếtCách dùng "Enough"

* Ư NGHĨA: ENOUGH CÓ NGHĨA LÀ “ĐỦ” NHƯNG CÁCH DÙNG KHÔNG ĐƠN GIẢN NHƯ TỪ ”ĐỦ” TRONG TIẾNG VIỆT.

Chi tiết

Cách Dùng "Also"

- ALSO có nghĩa là CŨNG hoặc C̉N nhưng khác với TOO, SO ở chỗ nó ít dùng để người thứ hai phụ họa theo người thứ nhất mà để bổ sung thêm ư đă được nói trước.

Chi tiết


    Trang 1/1