Du Học - Du lịch

HỒ SƠ DU HỌC- DU LỊCH

 

I. ĐỐI VỚI DU HỌC SINH

 

STT

 

HỒ SƠ

 

SỐ LƯỢNG

 

CHI CHÚ

 

 

 

 

A

HỒ SƠ PHÁP LƯ

 

 

1

Sơ yếu lư lịch

02

Bản sao y công chứng

2

Lư lịch tư pháp (du học sinh Canada)

03

Bản gốc

3

Passport du học sinh

01

Bản gốc

4

Giấy CMND (du học sinh, cha, mẹ)

03

Bản sao y công chứng

5

Giấy khai sinh du học sinh

03

Bản sao y công chứng

6

Hộ khẩu gia đ́nh

03

Bản sao y công chứng

7

Giấy đăng kư kết hôn của bố mẹ

02

Bản sao y công chứng

8

Bản cam kết của người bảo lănh

01

Bản gốc

9

Ảnh màu 4*6 cm; 5*5 cm

10

Nền trắng

 

 

 

 

B

HỒ SƠ HỌC TẬP

 

 

1

Bảng điểm đại học (nếu đă/đang học)

01

Bản gốc

2

Học bạ phổ thông trung học

01

Bản gốc

3

Các chứng chỉ ngoại ngữ, vi tính

03

Bản sao y công chứng

4

Các bằng cấp trong quá tŕnh học tập (nếu có)

03

Nền trắng

 

 

 

 

C

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

 

 

1

Giấy chủ quyền nhà

02

Bản sao y công chứng

2

Giấy phép đăng kư kinh doanh

02

Bản sao y công chứng

3

Hóa đơn đóng thuế từng tháng

02

Bản sao

4

Hóa đơn nhập/xuất hàng

02

Bản sao (01 tháng gần nhất)

5

Hợp đồng kinh tế (có giá trị lớn nhất)

03

Bản sao

6

Hợp đồng cho thuê nhà/mặt bằng (nếu có)

02

Bản sao y công chứng

7

Sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tài khoản

02

Bản sao y công chứng

8

Giấy tờ tài chính của người bảo lănh

01

Bản gốc

 

 

 

 

 

II. ĐỐI VỚI DU LỊCH

 

STT

 

HỒ SƠ

 

SỐ LƯỢNG

 

CHI CHÚ

 

 

 

 

A

HỒ SƠ PHÁP LƯ

 

 

1

Passport

01

Bản gốc

2

Giấy CMND

03

Bản sao y công chứng

3

Giấy khai sinh

03

Bản sao y công chứng

4

Giấy đăng kư kết hôn (nếu có)

02

Bản sao y công chứng

5

Hộ khẩu gia đ́nh

03

Bản sao y công chứng

6

Giấy mời của cá nhân hay tổ chức nước ngoài

01

Bản gốc

7

Đơn bảo lănh của người nước ngoài

01

Bản gốc

8

Các giấy tờ cá nhân của người bảo lănh

01

Bản gốc

9

Ảnh màu 4*6 cm; 5*5 cm

10

Nền trắng

 

 

 

 

B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

 

 

1

Giấy chủ quyền nhà

02

Bản sao y công chứng

2

Giấy phép đăng kư kinh doanh

02

Bản sao y công chứng

3

Hóa đơn đóng thuế từng tháng

02

Bản sao

4

Hóa đơn nhập/xuất hàng

02

Bản sao (01 tháng gần nhất)

5

Hợp đồng kinh tế (có giá trị lớn nhất)

03

Bản sao

6

Hợp đồng cho thuê nhà/mặt bằng (nếu có)

02

Bản sao y công chứng

7

Sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tài khoản

02

Bản sao y công chứng

8

Giấy tờ tài chính của người bảo lănh

01

Bản gốc